PRECISIELANDBOUW

PRECISIELANDBOUW

Bij precisielandbouw krijgen de geteelde gewassen met behulp van technologie, heel nauwkeurig de behandeling die ze nodig hebben. Hiervoor zetten wij moderne machines in met verschillende technologieën zoals bijvoorbeeld RTK-GPS.

Deze techniek helpt ons keuzes te maken over pleksgewijze behandelen van de bodem of bij behandelingen op plantniveau. Door deze bewerkingen precies uit te voeren kan de productie geoptimaliseerd worden en werken we samen aan een duurzamere teelt.

BODEM

De bodem is de basis voor een geslaagde teelt met goede opbrengsten.

Hermans, uw partner voor een nauwkeurige en duurzaam gerichte landbouw voor nu en in de toekomst.

 

 

BODEM

De bodem is de basis voor een geslaagde teelt met goede opbrengsten.

Hermans, uw partner voor een nauwkeurige en duurzaam gerichte landbouw voor nu en in de toekomst.

Bij precisielandbouw krijgen de geteelde gewassen met behulp van technologie, heel nauwkeurig de behandeling die ze nodig hebben. Hiervoor zetten wij moderne machines in met verschillende technologieën zoals bijvoorbeeld RTK-GPS.

Deze techniek helpt ons keuzes te maken over pleksgewijze behandelen van de bodem of bij behandelingen op plantniveau. Door deze bewerkingen precies uit te voeren kan de productie geoptimaliseerd worden en werken we samen aan een duurzamere teelt.

BODEMSCANNER


De bodem van een perceel is vrijwel nooit overal hetzelfde. Om plaatsspecifiek uw bodem, teelt en opbrengst te optimaliseren, is het noodzakelijk nauwkeurig in beeld te hebben welke variaties er zijn in de bodem.

Ons bedrijf beschikt over een bodemscanner waarmee in één werkgang 4 belangrijke bodemparameters en de hoogteligging van uw perceel in kaart gebracht kunnen worden.

Tijdens het scannen meet de scanner de zuurgraad (pH), organische stof percentage en de EC op bouwvoordiepte (0-30cm) en in de EC op wortelzone (0-90cm). De meetgegevens worden geanalyseerd en eventueel gekalibreerd met plaatsspecifiek gestoken grondmonsters.

PLAATSSPECIFIEK BEWERKEN

De scandata worden daarna verwerkt tot perceelkaarten. Deze perceelkaarten laten in één oogopslag de variatie binnen het perceel zien.

Vaak zijn oude perceelsgrenzen of een gedempte sloot duidelijk terug te zien. Vervolgens kunnen er taakkaarten gemaakt worden voor het plaatsspecifiek bewerken/bemesten/bekalken van het perceel.

Met behulp van deze taakkaarten kunnen wij met diverse machines, voorzien van een weegsysteem en RTK-GPS, plaatsspecifiek kalk / compost / kunstmest etc. variabel strooien.

 

PLAATSSPECIFIEK BEWERKEN

De scandata worden daarna verwerkt tot perceelkaarten. Deze perceelkaarten laten in één oogopslag de variatie binnen het perceel zien.

Vaak zijn oude perceelsgrenzen of een gedempte sloot duidelijk terug te zien. Vervolgens kunnen er taakkaarten gemaakt worden voor het plaatsspecifiek bewerken/bemesten/bekalken van het perceel.

Met behulp van deze taakkaarten kunnen wij met diverse machines, voorzien van een weegsysteem en RTK-GPS, plaatsspecifiek kalk / compost / kunstmest etc. variabel strooien.

SOCIAL MEDIA

Aardappelen poten (3)@2x
FACEBOOK

Op onze facebookpagina vind je actuele foto’s, video’s en interessante weetjes over onze werkzaamheden.

Kunstmest doseren rijenstrooier in prei (4)@2x
YOUTUBE

Op onze YouTube-pagina vind je onder andere dronevideo’s en uitlegfilmpjes.

Ruggen vormen en preigaten ponsen (14)@2x
INSTAGRAM

Op onze Instagram-pagina vind je onze dagelijkse bezigheden in live-stories en aantrekkelijk beelden.