PRECISIELANDBOUW

PRECISIELANDBOUW

Bij precisielandbouw krijgt de bodem en/of het geteelde gewas met behulp van technologie, heel nauwkeurig de behandeling die er nodig is. Hiervoor zetten wij moderne machines in met verschillende technologieën zoals bijvoorbeeld de Veris MSP3 bodemscanner.

De bodemsamenstelling in een perceel kan sterk variëren. Daarom loont het om de verschillen van de bodem per perceel nauwkeurig in kaart te brengen. Met deze informatie kan de bodem en/of het gewas plaatsspecifiek behandeld en bijgestuurd worden. Onze machines zijn geschikt voor het variabel poten en zaaien van gewassen en voor variabele afgifte van meststoffen zoals compost, kalk, gips, kunstmest etc.

Door het 5 stappenplan precies uit te voeren kan de bodem geoptimaliseerd worden. Met als doel een beter gewas en een hoge, egale opbrengst.

BodemScan 5 Stappenplan

  1. Scannen van de bodem met de Veris MSP3 scanner met als aanvulling het nemen van plaatsspecifieke bodemmonsters.
  2. De adviseur bespreekt met u het bodemrapport en geeft advies.
  3. De gewenste taakkaarten worden geleverd.
  4. De plaatsspecifieke bewerkingen/bemestingen worden m.b.v. de taakkaarten uitgevoerd.
  5. Samen met de adviseur wordt het eindresultaat en de voortgang besproken.

BodemScan 5 Stappenplan

1 – Scannen van de bodem met de Veris MSP3 scanner met als aanvulling het nemen van plaatsspecifieke bodemmonsters.

2 – De adviseur bespreekt met u het bodemrapport en geeft advies.

3 – De gewenste takkaarten worden geleverd.

4 – De plaatsspecifieke bewerkingen/bemestingen worden m.b.v. de taakkaarten uitgevoerd.

5 – Samen met de adviseur wordt het eindresultaat en de voortgang besproken.

Bij precisielandbouw krijgt de bodem en/of het geteelde gewas met behulp van technologie, heel nauwkeurig de behandeling die er nodig is. Hiervoor zetten wij moderne machines in met verschillende technologieën zoals bijvoorbeeld de Veris MSP3 bodemscanner.

De bodemsamenstelling in een perceel kan sterk variëren. Daarom loont het om de verschillen van de bodem per perceel nauwkeurig in kaart te brengen. Met deze informatie kan de bodem en/of het gewas plaatsspecifiek behandeld en bijgestuurd worden. Onze machines zijn geschikt voor het variabel poten en zaaien van gewassen en voor variabele afgifte van meststoffen zoals compost, kalk, gips, kunstmest etc.

Door ons 5 stappenplan precies uit te voeren kan de bodem geoptimaliseerd worden. Met als doel een beter gewas en een hoge, egale opbrengst.

BODEMSCANNER


De bodem van een perceel is vrijwel nooit overal hetzelfde. Om plaatsspecifiek uw bodem, teelt en opbrengst te optimaliseren, is het noodzakelijk nauwkeurig in beeld te hebben welke variaties er zijn in de bodem.

Ons bedrijf beschikt over een bodemscanner waarmee in één werkgang 4 belangrijke bodemparameters en de hoogteligging van uw perceel in kaart gebracht kunnen worden.

Tijdens het scannen meet de scanner de zuurgraad (pH), organische stof percentage en de EC op bouwvoordiepte (0-30cm) en in de EC op wortelzone (0-90cm). De meetgegevens worden geanalyseerd en eventueel gekalibreerd met plaatsspecifiek gestoken grondmonsters.

PLAATSSPECIFIEK BEWERKEN

De scandata worden daarna verwerkt tot perceelkaarten. Deze perceelkaarten laten in één oogopslag de variatie binnen het perceel zien.

Vaak zijn oude perceelsgrenzen of een gedempte sloot duidelijk terug te zien.

Vervolgens kunnen er taakkaarten gemaakt worden voor het plaatsspecifiek poten/zaaien/bewerken/bemesten/bekalken van het perceel.

PLAATSSPECIFIEK BEWERKEN

De scandata worden daarna verwerkt tot perceelkaarten. Deze perceelkaarten laten in één oogopslag de variatie binnen het perceel zien.

Vaak zijn oude perceelsgrenzen of een gedempte sloot duidelijk terug te zien.

Vervolgens kunnen er taakkaarten gemaakt worden voor het plaatsspecifiek poten/zaaien/bewerken/bemesten/bekalken van het perceel.

SOCIAL MEDIA

Aardappelen poten (3)@2x
FACEBOOK

Op onze facebookpagina vind je actuele foto’s, video’s en interessante weetjes over onze werkzaamheden.

Kunstmest doseren rijenstrooier in prei (4)@2x
YOUTUBE

Op onze YouTube-pagina vind je onder andere dronevideo’s en uitlegfilmpjes.

Ruggen vormen en preigaten ponsen (14)@2x
INSTAGRAM

Op onze Instagram-pagina vind je onze dagelijkse bezigheden in live-stories en aantrekkelijk beelden.