Vanggewas na maïs: stoppelbewerking en zaaien in één


Als u maïs heeft geteeld op zand- of lössgrond, moet u een vanggewas telen. Vanggewassen zijn gras, winterrogge, bladkool, bladrammenas, wintertarwe, wintergerst en triticale.

 

Het zaaien van een vanggewas na maïs is bedoeld om uitspoeling van stikstof in het najaar en de winter te voorkomen. Dit betekent dat u het vanggewas direct na de oogst van maïs moet zaaien. Het vanggewas mag u niet vernietigen voor 1 februari van het daaropvolgende jaar.

 

Wij kunnen in één werkgang de stoppelbewerking en het vanggewas inzaaien met een schijfeg-zaai combinatie.

 

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wenst over bijvoorbeeld welk vanggewas te zaaien na een (late) maïsoogst kunt u altijd contact met ons opnemen.

Actueel nieuwsoverzicht