Uitstel uitrijverbod dierlijke mest


De uitrijperiode voor dierlijke mest is met twee weken verlengd vanwege de natte weersomstandigheden.
Er mag nu mest worden uitgereden op gras- en bouwland op alle grondsoorten tot en met 15 september 2014.

Na het uitrijden van mest op bouwland is het inzaaien van een groenbemester verplicht om de kans op uitspoeling van stikstof zo klein mogelijk te maken.

Een groenbemester inzaaien is niet verplicht als er in het najaar nog bloembollen geplant worden.


Actueel nieuwsoverzicht