Nieuw bodem scannen met Veris MSP3


Wij kunnen vanaf nu met onze eigen Veris MSP3 uw bodem scannen. Hiermee worden in één werkgang vijf variabelen nauwkeurig met GPS in kaart gebracht:

  • Zuurgraad (pH)
  • Organische stof gehalte
  • Elektrische geleidbaarheid (EC) 0-30 cm
  • Elektrische geleidbaarheid (EC) 0-90 cm
  • Hoogte van het perceel (stroompijlen)
Met de data en referentiemonsters worden er bodemkaarten en taakkaarten gemaakt.Op basis van de gemaakte taakkaarten kunnen wij uw perceel plaatsspecifiek bekalken.

Bet de Bredal-strooier met computer, weeginstallatie en GPS, kan er droge kalk met vijzel of vochtige kalk en kunstmets met strooischotels worden gestrooid.


Actueel nieuwsoverzicht