NIEUW ! Grond ontsmetten en folie leggen in één werkgang


Grondontsmetting wordt toegepast om problemen met aaltjes te voorkomen. Naast aaltjes bestrijdt het toegepaste middel Monam ook bodemschimmels en onkruiden.

Het Ctgb heeft in augustus 2014 strenge voorwaarden opgelegd voor het gebruik van Monam. Aan het huidige etiket zijn de volgende aanvullende toepasingsvoorwaarden toegevoegd:

  • Max. oppervlakte 1 Ha, met min. 150 meter tussen de ontsmetten percelen.
  • Direct afdekken met VIF (Virtually Impermeable Film) folie, min. 14 dagen.
  • Een bufferzone van min. 150 meter tussen het perceel en bebouwing waar mensen langere tijd verblijven.
  • Het middel min. 20 cm diep inbrengen.Naar aanleiding hiervan hebben wij nu een machine waarmee in één werkgang de grond wordt ontsmet en de folie wordt gelegd.

Met een frontunit wordt door middel van scharen de Monam op een diepte van minimaal 20 cm in de grond geïnjecteerd. De spitmachine achter de tractor zorgt voor een goede inwerking en een homogene verdeling van de Monam. De harkrol zorgt voor een egaliserende werking waarna de gladderol de grond afsluit. Aan de achterzijde van de spitter zit de folielegger waarmee aansluitend de VIF-folie wordt gelegd.

Voor een nauwkeurige werking volgens het zebra-patroon (banen om en om) wordt de grondontsmetting uitgevoerd met RTK-GPS besturing.

Voor meer info kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie ook onze webpagina grondontsmetten.


Actueel nieuwsoverzicht