Najaars Bekalking


Momenteel zijn de omstandigheden ideaal voor het uitvoeren van een bekalking. Bij een najaars bekalking heeft de kalk ruim de tijd om in te werken. In het voorjaar is dan zowel de pH als het bodemleven van uw grond in orde.

De voordelen van een bodem met de juiste zuurgraad (pH-waarde) zijn overduidelijk:

  • Een beter bodemleven en een goede bodemstructuur
  • Hogere beschikbaarheid van fosfaat
  • Betere wortelontwikkeling
  • Hogere stikstofbenutting
  • Hierdoor hogere opbrengsten

 

Wij kunnen voor u kalk (vrij van fosfaat en stikstof) leveren en strooien vanuit onze eigen silo met een Bredal-strooier met computer, weeginstallatie en GPS. (Eventueel plaatsspecifiek)

De kalkstooier heeft een hoge bodemvrijheid, waardoor wij ook kalk over aspergebedden kunnen strooien.

Wij kunnen zowel met een vijzel als met strooischotels strooien. Dus alle soorten (natte en droge) kalk kunnen wij voor u strooien. Ook grondverbeteraars zoals Condit en diverse meststoffen kunnen wij prima strooien. 
Plaatsspecifiek strooien:

Omdat er bij percelen soms grote verschillen zitten in de bodemsamenstelling, zoals de pH, kunnen wij ook plaatsspecifiek kalk strooien met taakkaarten.

In samenwerking met Agrometius en Agrifirm kan er met de Veris MSP3 een bodemscan van uw perceel worden gemaakt. Dit apparaat brengt in één werkgang vijf bodemvariabelen in beeld: Organische stof, pH, Elektrische geleidbaarheid (EC) 0-30 cm en 0-90 cm, en een hoogtekaart met stroompijlen.

Met deze gegevens, kan er op basis van uw bouwplan een taakkaart op maat gemaakt worden voor het strooien van de kalk. De taakkaart kan daarna in onze strooicomputer ingevoerd worden voor het plaatsspecifiek strooien.


Actueel nieuwsoverzicht