Mestbeleid 2015


Met ingang van 1 januari 2015 zijn er een aantal zaken veranderd in de mestregelgeving.

Klik hier voor ons jaarlijks overzicht Mestbeleid en Uitrijperioden 2015.
De gebruiksnorm fosfaat gaat in 2015 nog verder naar beneden.

Voor bouwland 50 kg fosfaat per Ha per jaar.

Voor grasland 80 kg fosfaat per Ha per jaar.

(Voor percelen in de hoogste fosfaattoestand categorie of percelen welke niet zijn bemonsterd.)

 

De stikstofgebruiksnormen in de regio Zuidoost Nederland dalen met circa twintig procent voor uitspoelingsgevoelige gewassen op zandgronden.

Dit zal forse gevolgen hebben voor het realiseren van een optimale teelt in Brabant en Limburg. Enkele voorbeelden: suikerbieten gaan van 145 naar 116, zetmeelaardappelen van 230 naar 184 en prei van 225 naar 180 kilogram werkzame stikstof per hectare.

 


Actueel nieuwsoverzicht