Geslaagde demo middag plaatsspecifiek bekalken


In samenwerking met de firma Agrometius en Agrifirm Plant hebben wij op vrijdag middag 14 februari een demo middag georganiseerd waarbij het plaatsspecifiek bekalken werd gepresenteerd.

De opkomst was erg goed en aan de reacties van de bezoekers te merken, waren de demonstraties van de bodemscanner en de kalkstrooier zeer interessant.
Door Agrometius werd eerst een uitleg gegeven over het maken van de bodemscan met de Veris. Met de Veris worden vijf variabelen in kaart gebracht.

Organische stof, pH, EC 0-30 cm, EC 0-90 cm en een hoogtekaart.

(Aanvullend op de scan wordt er door een gerenommeerd bodemlab diverse referentiemonsters genomen.)

Daarna werd  door Agrifirm Plant  een presentatie gehouden met een bemestingsadvies aan de hand van de gemaakte bodemkaarten.

Als laatste zijn de Veris bodemscanner en de kalkstrooier op een demo perceel gedemonstreerd. Zo kon men een beeld krijgen van het bodemscannen en het plaatsspecifiek kalkstrooien met taakkaarten.

Zie ook de foto’s. Voor meer info over het plaatsspecifiek bekalken kunt u altijd contact met ons opnemen.


Actueel nieuwsoverzicht