Demo Agrarische Dagen Someren


Op zaterdag 20 en zondag 21 september hebben wij tijdens de Agrarische Dagen in Someren met 2 machines gedemonstreerd in samenwerking met CSV COVAS.

Hier werd het "Topteelt Project" gepresenteerd rond de effecten van de pH op de teelt van suikerbieten.
Met de Veris-bodemscanner werd het bemonsteren van de bodem gedemonstreerd. Bij het maken van de bodemscan wordt onder andere de pH en het organische stofgehalte van het perceel in kaart gebracht.

Daarna kan er met behulp van de bemonsterde gegevens een taakkaart op maat gemaakt worden voor het plaatsspecifiek bekalken.

Op het demonstratieterrein hebben wij met onze Bredal-strooier (voorzien van GPS, computer en weeginstallatie) met behulp van de taakkaart plaatsspecifiek kalk gestrooid. (zie bovenstaande foto)

 

Ook het bietenrooien hebben we op het demoveld gedemonstreerd. De Vervaet bietenrooier is voorzien van een combi-poetsontbladeraar. Het loof van de suikerbieten wordt door middel van een poetseras met rubberen klepels gepoetst ipv het koppen met scalpeurs. Dit resulteert onder andere in een verhoging van de netto bietenopbrengst. Met zijn 4-wielbesturing is het een compacte wendbare rooier met een hoge capaciteit. (zie onderstaande foto's)


Actueel nieuwsoverzicht