Compost leveren en verspreiden


Voor elke teelt is een goede gezonde bodem de basis voor de gewasopbrengst. Organische stof en bodemgezondheid spelen een zeer belangrijke rol in de teelt van de gewassen.

Het organische stofgehalte is belangrijk voor de bodemstructuur, de lucht- en waterhuishouding, het bodemleven en de bewerkbaarheid. Om dit op peil te houden, is het belangrijk om de jaarlijkse afbraak van organische stof te compenseren.

Wij kunnen voor u groen compost en bodemverbeteraars van goede kwaliteit leveren en verspreiden.
Nu de fosfaat- en stikstofnormen in 2015 weer verder aangescherpt worden (50 kg fosfaat per Ha bij bouwland in 2015), kan door gebruik te maken van de door ons geleverde compost of bodemverbeteraars uw bodem prima aangevuld worden.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie over de aantrekkelijke levering in combinatie met het verspreiden neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij zijn u graag van dienst. 


Actueel nieuwsoverzicht