Grond Ontsmetten

Wij kunnen voor u op diverse manieren aaltjesbestrijding uitvoeren. Onderstaand staan enkele toepassingen gerangschikt.

 

  • Grondontsmetting met Monam en folie leggen
  • Tagetes / Afrikaantjes zaaien
  • Biofumigatie
  • Doseren van granulaten

 

 

Grondontsmetting en folie leggen in één werkgang

Om problemen met aaltjes te voorkomen kunnen wij voor u een natte grondontsmetting uitvoeren met het middel Monam.

Aan het gebruik van het grondontsmettingsmiddel zijn een aantal strenge toepassingsvoorwaarden toegevoegd:

  • Maximale oppervlakte 5 Ha.
  • Direct afdekken met VIF-folie (Virtually Impermeable Film), voor een periode van ten minste 14 dagen.
  • Bufferzone van min. 30 meter tot de erfafscheiding van woningen en andere verblijfsplaatsen waar mensen langere tijd verblijven.
  • Middel op ten minste 20 cm diepte inbrengen.

Door deze beperkingen en omdat slechts een keer per vijf jaar een toepassing met Monam mag plaatsvinden, is een zorgvuldige toepassing van het grootste belang. Voor een optimaal effect is o.a. de bodem, de temperatuur en het op een goede manier injecteren, inspitten en folie leggen van belang. 

 

Met de frontunit wordt door middel van scharen de Monam op een diepte van minimaal 20 centimeter in de grond geïnjecteerd. De spitmachine zorgt voor een goede inwerking en zorgt voor een homogene verdeling van de Monam. Aan de achterzijde van de spitmachine zorgt de harkrol voor een egaliserende werking, waarna de gladderol de grond afsluit. Als laatste wordt er in dezelfde werkgang VIF-folie overheen gelegd.

Voor een nauwkeurige werking, ontsmetten van banen om en om, wordt de grondontsmetting uitgevoerd met RTK-GPS besturing.

 

Grondontsmetten met Monam is toegestaan in de periode van 16 maart tot en met 15 november, met uitzondering van de volgende teelten: boomkwekerijgewassen, lelies, gladiolen, Canna, Eremurus, Liatris, Montbretia, Nerine, Paeonia, Ranunculus, Trigidia of een herinplant van boomgaarden.

 

meldingsformulier grondontsmetting.

Vooraf aan het ontsmetten met Monam moet er melding gedaan worden bij de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Hiervoor dient een meldingsformulier en een bijhorende kaart ingevuld te worden met de x- en y-coördinaten van het perceel. Het meldingsformulier en de toelichting kunt u hieronder downloaden door op de onderstaande links te klikken.

Meldingsformulier grondontsmetting

Toelichting melding grondontsmetting

 

Houd rekening met een levertijd van twee weken voor het ontvangstbewijs. Dit ontvangstbewijs is drie maanden geldig. Er worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Heeft u nog verdere vragen of wilt u hulp bij het invullen van de formulieren dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Tagetes / Afrikaantjes zaaien.

Een milieuvriendelijke bestrijding van het wortellesie-aaltje is het zaaien van Tagetes. Deze plant produceert een stof die dodelijk is voor het aaltje als hij de wortels binnendringt. Wij kunnen Tagetes met een speciaal aangepaste zaaimachine voor u inzaaien. Behalve voor het bestrijden van het wortellesie-aaltjes is de teelt van Tagetes ook goed voor de structuur en organische stof gehalte in de bodem. De optimale zaaitijd is tussen half mei en half juni i.v.m. de gevoeligheid voor vorst. Vooral in de beginperiode moet de grond voldoende vochtig zijn voor een goede kieming. De teeltduur dient minimaal 3 maanden te duren voor een goede werking. Voor rassenkeuze en hoeveelheid zaaizaad staan wij u graag te woord.

 

Grondontsmetting met groenbemesters, Biofumigatie.

Biofumigatie is een vorm van grondontsmetting door het inwerken van groenbemesters met glucosinolaten, bijvoorbeeld mosterd of bladrammenas. Dit kan door het gewas te klepelen en het direct in te werken en aan te rollen. Na het inwerken ontstaat er een reactie in de bodem waarbij gasvormige stoffen vrijkomen die giftig zijn voor bodeminsecten, aaltjes en schimmels. De effectiviteit is ondermeer afhankelijk van het gewas (gehalte aan glucosinolaten en aaltjesresistentie), grondsoort, vochtgehalte, temperatuur, tijdstip inwerken etc.

 

Granulaten doseren.

Ook kunnen wij op diverse methode granulaat doseren zoals o.a. Vydate. Wij kunnen dit net voor het zaaien of planten gelijkmatig volvelds strooien met een pneumatische strooier waarna het middel direct ingewerkt moet worden. Ook kunnen wij granulaten doseren als rijenbehandeling, bijvoorbeeld bij het bieten- en wortelenzaaien of het aardappelenpoten. Vydate is een systemisch werkend middel dat insecten- en aaltjesdodende eigenschappen bezit. Als het middel in de grond is gebracht, wordt het door de plantwortels opgenomen en in de plant verspreid.

Ook het doseren en inspitten van granulaat in één werkgang kunnen wij voor u uitvoeren. Dit wordt o.a. gedaan in de teelt van gladiolen met het middel Mocap. Dit is een middel in korrelvorm ter bestrijding van aaltjes en bodeminsecten.


Laatste nieuws


Nieuw bodem scannen met Veris MSP3

Wij kunnen vanaf nu met onze eigen Veris MSP3 uw bodem scannen. Hiermee worden in één werkgang vijf variabelen nauwkeurig met GPS in kaart gebracht: Zuurgraad (pH) Organische stof gehalte Elektrische geleidbaarheid (EC) 0-30 cm Elektrische geleidbaarheid (EC) 0-90 cm Hoogte van ...

Lees meer »

Buienradar